‘วรเจตน์’ ขึ้นศาลทหารสู้คดี

EyWwB5WU57MYnKOuFIvEY3iIz1homYohNTyEAwuG8fc3VvpPD8yiDJ

“วรเจตน์” ขึ้นศาลทหารสู้คดีขัดคำสั่ง คสช. จ่อร้องศาลรัฐธรรมนูญ อ้างประกาศ คสช.ขัด รธน. ชั่วคราว วันที่ 24 พ.ย. ที่ศาลทหารกรุงเทพกรมพระธรรมนูญ คณะตุลาการศาลทหารกรุงเทพได้นัดตรวจพยานหลักฐานคดีหมายเลขดำ 32 ก./2557 ที่อัยการทหารเป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และนักวิชาการคณะนิติราษฎร เป็นจำเลย ในความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวตามประกาศคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 5/2557 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2557 และฉบับที่ 57/2557 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2557 ซึ่งความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยอัยการทหารยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมานายวรเจตน์ กล่าวว่า ในมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประกาศ หรือคำสั่ง คสช.ชอบตามรัฐธรรมนูญฯ และเป็นที่สุด ทำให้สงสัยว่าจะสามารถโต้แย้งได้อย่างไร แต่มีประเด็นว่าในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญฯ นั้น บัญญัติให้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาด้วยความ ยุติธรรม ดังนั้น การตีความของรัฐธรรมนูญจะต้องมีเรื่องความยุติธรรมด้วย การตัดสินคดีโดยศาลชั้นเดียวไม่สอดคล้องกับความยุติธรรม

ดังนั้น ประกาศของ คสช. จึงถูกรับรองตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 47 ซึ่งคาดว่าจะขัดกับมาตรา 4 และมาตรา 26 ตนจึงทำคำร้องขอให้ศาลทหารส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดข้อ กฎหมายตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 ประกอบ พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ซึ่งศาลทหารได้รับคำร้องนี้ไว้ และจะมีคำสั่งในวันที่ 26 ม.ค. 2558 พร้อมนัดตรวจพยานโจทย์นายวรเจตน์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานและตนได้ยื่นคำร้องในประเด็น ประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557 และ 38/2557 นั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 เนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีประเทศสมาชิกของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ไอซีซีพีอาร์) ซึ่งในมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้พันธะกรณีที่ไทยมีอยู่นั้นต้องผูกพันด้วยทั้งนี้ ในไอซีซีพีอาร์ ระบุไว้ว่า ศาลต้องเป็นอิสระ และในคดีอาญาทางจำเลยต้องมีโอกาสอุทธรณ์คำตัดสิน ในกรณีของตนนั้นมีปัญหาเรื่องความเป็นอิสระของศาล เพราะศาลทหารกรุงเทพเป็นองค์กรอยู่ในกระทรวงกลาโหม ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับไอซีซีพีอาร์ อีกทั้งคดีดังกล่าวเป็นการขึ้นศาลทหารฯ ช่วงที่ประกาศกฎอัยการศึก เมื่อศาลทหารฯ ตัดสินคดีก็จะจบทันที ตนไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกาได้

ข่าว:thairath.co.th