กล้องวงจรปิด IP Camera ตกว่าเช่นไร

หลายสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่กินแหนงแคลงใจว่ากล้องวงจรปิด IP Camera คืออะไรกันใช่ไหมค่ะ กล้องวงจรปิด IP Camera เป็นกล้องวงจรปิดชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหลักการทำงานคล้าย ๆ กับกล้องวงจรปิดทั่วไปแต่ผิดแผกแตกต่างตรงที่กล้องวงจรปิด IP Camera มีความคมชัดสูง มีเลข IP Address เป็นของตัวเองทำให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว เป็นได้เสียบสายแลนหรือ Wifiได้เลย โดยไม่ต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ และไม่ต้องผ่านเครื่อง NVR เราเชี่ยวชาญเรียก IP ของกล้องวงจรปิด IP Camera มาดูแบบออนไลน์ได้เลยได้เลย ไม่เหมือนกับกล้องวงจรปิดในระบบ Analog ที่ต้องผ่านเครื่องบันทึกภาพ DVR ก่อนถึงจะดูภาพกล้องวงจรปิดแบบออนไลน์ได้กล้องวงจรปิด IP Camera เหมาะและงานที่ต้องการความคมชัดสูง และต้องการความเร็วในการดูภาพ เพราะกล้องวงจรปิด IP Camera นั้น ภาพจะเป็นแบบ Real time ไม่ค่อยดีเลย์ จึงทำให้การดูภาพเป็นไปตามเหตุการณ์จริง ความคมชัดของกล้องวงจรปิดแบบ IP Camera นั้น ก็มีความคมชัดหลายระดับให้เลือก ตั้งแต่ 1.3 Megapixel ถึง 3 Megapixel ยิ่ง Megapixel สูง ข้อความชัดก็สูงตามไปด้วย ส่วนรูปทรงจะมีการออกแบบให้มีความทันสมัย และสวยงามจึงทำให้กล้องวงจรปิด IP Camera มีรูปลักษณ์ที่ต่างออกไปจากกล้องวงจรปิด Analog และในเรื่องของการรบกวนของสัญญาณก็มีน้อยมาก เพราะการเดินสายของกล้องวงจรปิด IP Camera จะใช้สาย Lanในการเดิน จึงทำให้มั่นใจได้ว่าการรบกวนจะน้อยมาก ไม่เหมือนกล้องวงจรปิดแบบ Analog ที่ใช้สาย RG-6 ในการเดินจึงทำให้มีเครื่องหมายรบกวนค่อนข้างมหาศาล ในเรื่องของราคากล้องวงจรปิด IP Camera ถือว่าแพงในระดับหนึ่งทีเดียว แต่ว่าถ้านำมาเปรียบเทียบกับการใช้งานแล้วก็ถือว่าคุ้มค่า เพราะไม่ว่าจะเป็นเหตุคมชัดในระบบ HD รูปลักษณ์ หรือการทำงานก็มีความรวดเร็ว ดังนั้น กล้องวงจรปิด IP Camera จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเลือกซื้อกล้องวงจรปิด

กล้องวงจรปิดกับเหตุพ้นภัย

หลายคนที่ตัดใจเลือกซื้อกล้องวงจรปิดก็เพราะพิจารณาถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสมบัติของตัวเอง เนื่องจากในปัจจุบันมีการก่ออาชญกรรมบ่อยมากขึ้น มีขโมยมากขึ้น จึงทำให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เพราะต้องคอยระวังตลอดเวลา ดังนั้น การติดกล้องวงจรปิดจึงเป็นทางเลือกที่ใช้ในการป้องกันภัยต่าง ๆ ที่เราไม่สารมารถกำหนดได้ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่ นอกจากนั้น ภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถใช้เป็นข้อยืนยันสำคัญในการค้นหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษได้อีกด้วย เรามาดูกันดีกว่าต่ะ ว่ากล้องวงจรปิดมีผลประโยชน์อย่างไรบ้าง
1. สามารถคัดลอกเหตุการณ์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง กล้องวงจรปิดนั้นสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บลงใน Harddisk จะเก็บได้มาน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับความจุของ Harddisk ในปัจจุบัน Harddisk สำหรับกล้องวงจรปิดมีความจุสูงสุด 4 TB ซึ่งสามารถเก็บสภาพการณ์ต่าง ๆ ภาพได้ถึง 2 เดือน แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนกล้องวงจรปิดที่เราติดตั้งด้วย เพราะถ้าเราเป็นบริษัทรับติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นจำนวนมากเราก็ต้องใช้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลที่ใหญ่ตามไปด้วย
2. สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องได้ เราคงเห็นข่าวกันบ่อย ๆ นะค่ะ ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้น หลักพยานชิ้นแรกที่ตำรวจต้องติดตามคือ ภาพจากกล้องวงจรปิด เมื่อมีภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว ก็สามารถทำให้แกะรอยตัวของคนร้ายได้มากขึ้น เพราะมีภาพของตัวคนร้ายบันทึกไว้ชัดเจน นอกจากนั้นเรายังสามารถนำเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปเป็นหลักฐานสำคัญในชั้นศาลไดด้วย
3. กล้องวงจรปิดเปรียบเสมือนสเหมือนกับมียามคอยเฝ้าตลอด 24 ชั่วโมง การที่เราได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้นั้นเราอาจจะตรวจสอบการเกิดเหตุการณ์ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ทำให้เราไม่จำเป็นต้องจ้างข้าราชการรักษาความปลอดภัยอีกเลย

Getting All You Have To Within The Thief Alarm Plan

How much does it choose truly purchase satisfaction? To protect your loved ones people from harm? A possessions securely? It requires thief alarm, but are you aware the direction to go? Otherwise, this short article demonstrate many simple techniques to protect your house along with its contents.

You don’t always require an pricey security alarm alarm to protect your house. You can purchase your dog. Dogs are ideal for thief alarm. Not basically can they safeguard your house when you are away, they’re great addendums for your family people offering protection, companionship and extra security บริษัทกล้องวงจรปิด for the home.

If you use a social networking site for example Facebook it may be tempting to see everybody that you are trying to vanish or are really away. Try your very best self to not publish about being away prior to deciding to have returned, particularly if your site is not private. Who knows who might be watching and uncover it an chance to destroy in.

Make certain that you just hide your spare type in a great place. Putting a key around the door or within doormat is very apparent! One idea should be to hide your key within the collar in the outdoors dog.

If you are travelling by having an extended time period, switch off the ringer on all of the phones in your house. A house phone that rings and rings is a good method of a possible crook to understand if anybody is home.

Ensure to unplug all the home home home appliances that produces a fireplace place hazard when you’re carried out with them. Irons, ovens and toaster ovens ought to be unplugged, as electricity can flow in the high rate if left blocked in. This may prevent a fireplace place or electrocution in your house.

Might be the garage helpful for storage? Consider getting rid of people products and looking after your automobile there rather. It will be much more secure against thieves. Just just in case your car is guaranteed inside, it can’t be stolen or vandalized. Hiding your car from plain view may also keep potential crooks from monitoring when you’re home then when you are not.

Learn about what’s being talked about in your town. The higher understanding you’ve regarding the people your house is near, the greater you can be assured in the home’s overall security. You might here something strange while using grapevine. But beyond that, all of your lately found neighbor pals make excellent watchdogs a home safe!

Install metal security bars on all sliding entrance doorways and widows. Sliding entrance doorways and residential home home windows are more likely to getting open getting a determined crook. An easy metal bar, occur for the track, adds considerable to protect somewhat cost. Make sure the bar is extended enough the window or door cannot be opened up up up far enough to complement through.

If someone involves you selling products or states need to check something out for repairs, request individuals to slip you their ID while using mailbox or underneath the door. Some thieves will come for the where one can situation it, additionally for their web page can be displayed perfect.

Consider getting a home security company that provides additional. A lot of companies today offer keyless entry products for the home, strategies to be careful about your home out of your smartphone additionally to video monitoring equipment to actually can help your house be. These facilities provide you with additional satisfaction, and they’re worth exploring.

The easiest way a house secure should be to lock the doorway doorways and residential home home windows. This might seem like sense, however, many individuals leave their entrance doorways and residential home home windows unlocked. A crook will steal because an chance appears then when the doorway is unlocked, they’ve full access to your property and possessions.

For people who’ve installed a hidden DIY security alarm alarm, you’ll have the ability to place it for you personally or around 10 others just just just in case in the break-in. However, you can’t set 911 among the comes lower to, there is not any police backup. The unit is bought more by apartment people than home entrepreneurs.

If you’re alone in your own home, go ahead and take strategies for mattress bed mattress with you. The remote for that vehicle comes with a “alarm”? button. If tips over, and you’re concerned the crook might be searching to access your home, hit that button and activate the alarm. The noise should scare the crook away.

Home alarm systems not just safeguard home entrepreneurs from robberies, but they are also helpful within the situation in the emergency. Just just in case your home catches burning, your house security alarm alerts police and native fire department. Within the situation in the medical emergency, the body might come to terms with demand help.

Once you have installed in the question lock, melt solder within the screws used. In case you leave the screws open. they could be easily unscrewed getting a crook. Rather, filling the holes in will assure the lock can’t be removed. The goal of a lock should be to keep your window secure, right?

Convey a surveillance system in your own home. Both hidden and visual camcorders might help keep the home safe. Visible cameras undoubtedly are a deterrent to numerous crooks, and could they choose to disable them, a concealed camera is constantly capture footage. Just as one added security bonus, modern systems can help you monitor your cameras remotely (via mobile phone) for round-the-clock protection.

If you are planning away round the vacation, don’t brag relevant for this to pals, co-employees or on Facebook. In case you share because you will work holiday for a few days, you may return with an empty house. Despite the fact that your mates or co-employees are totally reliable, you don’t know cure they might unintentionally tell who might not be so honest.

Protection of your dwelling begins with action. Take these recommendations and start together every single day. When you’re getting familiar with them, uncover more articles like this certain then place in more routine and technology. Whenever you still learn, you still increase your thief alarm, too.

สั่งจับตาความปลอดภัย’พงศ์พัฒน์’

news_img_619490_1“อธิบดีกรมราชทัณฑ์” กำชับ “ผบ.เรือนจำฯ” ดูแลความปลอดภัย “พงศ์พัฒน์” หวั่นผู้ต้องขังอื่นทำร้าย

นายวิทยา สุริยะวงค์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงการรับตัวผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องในคดีพล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) กลับพวกเข้าคุมขังในเรือนจำ ว่า ตนไม่ได้สั่งการใดๆเป็นพิเศษกับนายอายุตม์ สินธพพันธ์ ผบ.เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เพราะการดูแลผู้ต้องขังเป็นหน้าที่ปกติของเรือนจำ ดังนั้นความเหมาะสมในการจัดการดูแลตนให้ผบ.เรือนจำเป็นผู้ตัดสินใจ รวมถึงการจัดว่าจะให้ผู้ต้องหาอยู่รวมกันหรือแยกขังนายอายุตม์ กล่าวว่า ตามขั้นตอนปกติหลังรับตัวผู้ต้องขังแล้ว ผู้ต้องขังใหม่ทั้งหมดจะถูกทำประวัติ พิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจร่างกายโดยแพทย์ประจำเรือนจำจะ สอบถามว่ามีโรคประจำตัวหรือไม่ จากนั้นส่งตัวเข้าแดนแรกรับ (แดน1) โดยการดูแลระยะแรกจะจำกัดพื้นที่เฉพาะให้อยู่รวมกันทั้งหมดในเรือนนอนที่มี กล้องวงจรปิดเพื่อจับตาความเคลื่อนไหว และสั่งห้ามไม่ให้ผู้ต้องขังอื่นเข้าใกล้ โดยเฉพาะผู้ต้องขังคดีอาญาทั่วไป เพื่อป้องกันเหตุร้าย.เพราะขณะนี้เรือนจำไม่ทราบว่าผู้ต้องขังรายใดที่ถูกจับกุมดำเนินคดีโดยตำรวจชุดนี้บ้าง ทั้งนี้ ผู้ต้องขังจะ ถูกคุมขังในแดนแรกรับประมาณ 7 – 15 วันก่อนจำแนกไปแดนคุมขังอื่นๆที่เหมาะสม ในช่วงแรกรับจะ ไม่มีกิจกรรมใดๆให้ทำเป็นพิเศษเพราะอยู่ระหว่างฝากขังตามคำสั่งศาล สำหรับญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้ปกติเหมือนผู้ต้องขังทั่วไปในวันจันทร์ถึงศุกร์ รอบเช้า08.30-11.00น. รอบบ่าย 13.00 – 15.00 น. อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังคดีดังกล่าวถือเป็นอดีตนายตำรวจที่มีชื่อเสียงทำให้อาจต้องใส่ใจเป็นพิเศษเรื่องความปลอดภัย เพื่อไม่ให้ผู้ต้องขังอื่นที่เคยถูกตำรวจเหล่านี้จับกุมมีโอกาสเข้ามาทำร้ายได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องขังใหม่ต้องใช้เวลาปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเรือนจำ ขณะที่เรือนจำมีเพื่อนผู้ต้องขังอื่นและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ช่วยดูแลความเคลื่อนไหวอีกทางหนึ่ง

ข่าว:bangkokbiznews.com

 

 

‘วรเจตน์’ ขึ้นศาลทหารสู้คดี

EyWwB5WU57MYnKOuFIvEY3iIz1homYohNTyEAwuG8fc3VvpPD8yiDJ

“วรเจตน์” ขึ้นศาลทหารสู้คดีขัดคำสั่ง คสช. จ่อร้องศาลรัฐธรรมนูญ อ้างประกาศ คสช.ขัด รธน. ชั่วคราว วันที่ 24 พ.ย. ที่ศาลทหารกรุงเทพกรมพระธรรมนูญ คณะตุลาการศาลทหารกรุงเทพได้นัดตรวจพยานหลักฐานคดีหมายเลขดำ 32 ก./2557 ที่อัยการทหารเป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ และนักวิชาการคณะนิติราษฎร เป็นจำเลย ในความผิดฐานฝ่าฝืนคำสั่งเรียกบุคคลให้มารายงานตัวตามประกาศคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 5/2557 ลงวันที่ 24 พ.ค. 2557 และฉบับที่ 57/2557 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2557 ซึ่งความผิดระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยอัยการทหารยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 4 ส.ค.ที่ผ่านมานายวรเจตน์ กล่าวว่า ในมาตรา 47 ของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ประกาศ หรือคำสั่ง คสช.ชอบตามรัฐธรรมนูญฯ และเป็นที่สุด ทำให้สงสัยว่าจะสามารถโต้แย้งได้อย่างไร แต่มีประเด็นว่าในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญฯ นั้น บัญญัติให้ในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลจะต้องพิจารณาพิพากษาด้วยความ ยุติธรรม ดังนั้น การตีความของรัฐธรรมนูญจะต้องมีเรื่องความยุติธรรมด้วย การตัดสินคดีโดยศาลชั้นเดียวไม่สอดคล้องกับความยุติธรรม

ดังนั้น ประกาศของ คสช. จึงถูกรับรองตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 47 ซึ่งคาดว่าจะขัดกับมาตรา 4 และมาตรา 26 ตนจึงทำคำร้องขอให้ศาลทหารส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดข้อ กฎหมายตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 ประกอบ พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498 ซึ่งศาลทหารได้รับคำร้องนี้ไว้ และจะมีคำสั่งในวันที่ 26 ม.ค. 2558 พร้อมนัดตรวจพยานโจทย์นายวรเจตน์ กล่าวว่า วันนี้เป็นการนัดตรวจพยานหลักฐานและตนได้ยื่นคำร้องในประเด็น ประกาศ คสช. ฉบับที่ 37/2557 และ 38/2557 นั้น ขัดต่อรัฐธรรมนูญชั่วคราว พ.ศ. 2557 เนื่องจากประเทศไทยเป็นภาคีประเทศสมาชิกของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ พลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ไอซีซีพีอาร์) ซึ่งในมาตรา 4 ของรัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้พันธะกรณีที่ไทยมีอยู่นั้นต้องผูกพันด้วยทั้งนี้ ในไอซีซีพีอาร์ ระบุไว้ว่า ศาลต้องเป็นอิสระ และในคดีอาญาทางจำเลยต้องมีโอกาสอุทธรณ์คำตัดสิน ในกรณีของตนนั้นมีปัญหาเรื่องความเป็นอิสระของศาล เพราะศาลทหารกรุงเทพเป็นองค์กรอยู่ในกระทรวงกลาโหม ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับไอซีซีพีอาร์ อีกทั้งคดีดังกล่าวเป็นการขึ้นศาลทหารฯ ช่วงที่ประกาศกฎอัยการศึก เมื่อศาลทหารฯ ตัดสินคดีก็จะจบทันที ตนไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกาได้

ข่าว:thairath.co.th